مقاله صفات خداوند

مطالب دیگر:
پاورپوینت آیین نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و ماشینهای اره‌ چوب‌ بری‌پاورپوینت آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آبگرم‌پاورپوینت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی‌پاورپوینت آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشینهای بهم زن و مخلوط كننده‌پاورپوینت ابزار بندی سدپاورپوینت ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازارپاورپوینت اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شدهپاورپوینت اثبات قضیه فیثاغورسپاورپوینت احترام به انسان در اسلامپاورپوینت احكام تقلیدپاورپوینت احکام کاربردی مطهراتپاورپوینت احکام کاربردی نجاساتپاورپوینت احکام کاربردیپاورپوینت اخلاط چهارگانهپاورپوینت اخلاق اسلامی و آیین زندگیپاورپوینت اخلاق حرفه ای برای كتابدارانپاورپوینت اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداریپاورپوینت اخلاق حرفه ایپاورپوینت اخلاق در مراقبتهای آغاز و پایان حیاتپاورپوینت اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنینپاورپوینت اخلاق و مبانی آنپاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ایپاورپوینت ادبیات سوم راهنماییپاورپوینت ادنوکارسینوما Renal cell carcinomaپاورپوینت ادویه چشم قطره های چشم
صفات خداوند|2014488|gjc
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله صفات خداوند می باشد.

فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 24 صفحه


چكيده‌
مقالة‌ حاضر بر آن‌ است‌ تا در حوزة‌ معناشناختي‌ صفات‌ خداوند كه‌ از مهم‌ترين‌ موضوعات‌ معاصر در عرصة‌ زبان‌ دين‌ به‌ شمار مي‌رود، به‌ دو مسألة‌ مهم، يكي‌ مقياس‌ شناخت‌ صفات‌ خدا و ديگري‌ تحليل‌ ماهيت‌ صفات‌ خدا از ديدگاه‌ دو فيلسوف‌ برجسته‌ (يكي‌ از قرون‌ وسطا يعني‌ موسي‌ ابن‌ميمون‌ و ديگري‌ از قرن‌ معاصر يعني‌ علامة‌ طباطبايي) بپردازد. در اين‌ نوشتار كوشش‌ شده‌ است‌ با تحليل‌ آراي‌ اين‌ دو انديشه‌ور و در ضمن‌ مقايسه‌ بين‌ آن‌ها مشخص‌ مي‌شود كه‌ مباني‌ حكمت‌ متعاليه‌ كه‌ حاصل‌ تلاش‌ فيلسوفان‌ مسلمان‌ و برگرفته‌ از آموزه‌هاي‌ ديني‌ اسلام‌ است، معقول‌تر و موجه‌تر به‌ اين‌ مهم‌ پاسخ‌ داده‌ است.

واژگان‌ كليدي: صفات‌ خدا، ابن‌ميمون، علامه‌ طباطبايي، حكمت‌ متعاليه، خدا، زبان‌ دين.

1. تحليل‌ مفاد گزاره‌هاي‌ كلامي، يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ و كلان‌ «زبان‌ دين» در فلسفة‌ دين‌ است‌ و در اين‌ ميان، آموزه‌هايي‌ كه‌ ماوراي‌ طبيعت‌ ناظرند، اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارند؛ به‌ويژه‌ اوصاف‌ خداوند، به‌طوري‌كه‌ مي‌توان‌ اد‌عا كرد بحث‌ در اين‌ زمينه‌ از مسألة‌ براهين‌ بر هستي‌ خداوند كم‌تر نبوده‌ است؛ چرا كه‌ تا اين‌ اوصاف‌ به‌درستي‌ شناخته‌ نشود نمي‌توان‌ موضوع‌ را به‌طور مستقل‌ و بدون‌ واسطه‌ شناسايي‌ كودوتا موضوع‌ را نشناسيم‌ نمي‌توانيم‌ بر وجودش‌ برهان‌ اقامه‌ كنيم.
2. صفات‌ خداوند را از دو جنبة‌ كلي‌ مي‌توان‌ تحليل‌ كرد: جنبة‌ معناشناختي‌ و جنبة‌ وجودشناسي. پرسش‌هايي‌ از قبيل‌ آن‌كه‌ «آيات‌ صفات‌ خداوند عين‌ ذاتند يا زايد بر ذات‌ و در صورت‌ زايد بودن، حادثند يا قديم»، در زمرة‌ مباحث‌ وجودشناسي، و بررسي‌ موضوعاتي‌ چون‌ «چگونگي‌ تبيين‌ و وصف‌ خداوند، تحليل‌ معاني‌ صفات،
‌‌اقسام‌ صفات، مقياس‌ شناخت‌ صفات‌ خدا و...» در قلمرو معناشناختي‌ است.
3. تحليل‌ معاني‌ اوصاف‌ الاهي‌ با مسلم‌ انگاشتين‌ دو پيش‌ فرض‌ است: أ. گزاره‌هاي‌ كلامي‌ واجد معاني‌اند؛ ب. گزاره‌هاي‌ كلامي‌ قابل‌ صدق‌ و كذبند؛ چرا كه‌ گاهي‌ بحث‌ بر سر صدق‌ و كذب‌ گزاره‌هاي‌ دين‌ است‌ كه‌ در چارچوب‌ الگوهاي‌ معرفت‌شناختي‌ به‌ تعيين‌ صدق‌ و كذب‌ آن‌ پرداخته‌ مي‌شود و زماني‌ بحث‌ در معنادار بودن‌ يا نبودن‌ گزاره‌هاي‌ ديني‌ است‌ كه‌ با تطبيق‌ ديدگاه‌هاي‌ معناداري‌ و نقد و بررسي‌ آن‌ها، معناداري‌ يا بي‌معنايي، گزاره‌هاي‌ ديني‌ اثبات‌ يا نفي‌ مي‌شود. بحث‌ از صفات‌ خداوند در اين‌ مقال‌ نه‌ با صدق‌ و كذب‌ و نه‌ با معناداري؛ زيرا اصل‌ معناداري‌ بيش، فرض‌ آن‌ است‌ و اصل‌ اط‌لاع‌رساني‌ آن‌ها كه‌ زمينة‌ صادق‌ يا كاذب‌ بودن‌ آن‌ها را فراهم‌ مي‌سازد، مفروض‌ مسأله‌ است.
4. در حوزة‌ معناشناختي، چند مسألة‌ مهم‌ و اساسي‌ مطرح‌ است. نخستين‌ پوشش‌ كه‌ چگونگي‌ پاسخ‌ به‌ آن، راه‌حل‌هاي‌ پرسش‌هاي‌ ديگر را رقم‌ مي‌زند، عبارت‌ است‌ از اين‌كه‌ «آيا ادراك‌ خداوند و صفات‌ او ممكن‌ است. متناهي‌ چگونه‌ مي‌تواند نامتناهي‌ را درك‌ كند؟» ما چون‌ نمي‌توانيم‌ براي‌ فهم‌ خداوند، خود را به‌ حد‌ او ارتقا دهيم، ناگزير، وي‌ را در حدخود پايين‌ مي‌آوريم. به‌ عبارت‌ ديگر، بر فرض‌ درك، چگونه‌ مي‌توان‌ خداوند را با الفاظ‌ و علايم‌ خاكي‌ كه‌ همه‌ برگرفته‌ از مصاديق‌ پست‌ و دنيايي‌اند، او را براي‌

<b< div="">