تحقیق استاد جعفري و شخصيت اسلامي زن

استاد جعفری و شخصیت اسلامی زن|2014479|gjc
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق استاد جعفري و شخصيت اسلامي زن می باشد.

فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 16 صفحه

استاد جعفري و شخصيت اسلامي زن

در كنار صدها آيه‌ و حديث‌ و سيرة‌ عملي‌ پيامبر(ص) و اهلبيت‌ (ع) دربارة‌ منزلت‌ بالاي‌ زن‌ و حقوق‌ اجتماعي‌ او در جامعة‌ اسلامي، چند روايت‌ نيز نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ ظاهر آن‌ نوعي‌ تعرض‌ به‌ كمال‌ عقلي‌ يا ايماني‌ - دستكم‌ دربارة‌ برخي‌ زنان‌ - مي‌باشد و شايد برجسته‌ترين‌ نمونة‌ آن‌ عبارتي‌ است‌ كه‌ از حضرت‌ اميرالمؤ‌منين(ع)، در كنار تجليل‌ها و احتراماتي‌ كه‌ در روايات‌ ديگري، از زنان‌ بعمل‌ آمده، نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ نقص‌ ايماني‌ و عقلي‌ اشاره‌ شده‌ است. اينك‌ مي‌خواهيم‌ از زبان‌ استاد علامه، مرحوم‌ شيخ‌ محمدتقي‌ جعفري‌ در شرح‌ ارزشمندي‌ كه‌ بر نهج‌البلاغه‌ به‌ رقم‌ آورده‌اند، به‌ تحليل‌ اين‌ روايت‌ بپردازيم. ايشان‌ در تفسير خطبة‌ هشتادم‌ به‌ اين‌ روايت‌ پرداخته‌اند و ما خواهيم‌ كوشيد ابعاد تحليل‌ استاد را اجمالاً‌ مورد كاوش‌ قرار دهيم. نخست‌ آنكه‌ بياد داشته‌ باشيم‌ اين‌ عبارت، سطري‌ از سخنراني‌ مفصلي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ صحت‌ سند و دقت‌ نقل‌ و عدم‌ تحريف، در پايان‌ "جنگ‌ جمل" صورت‌ گرفته‌ است، جنگي‌ كه‌ از جمله‌ توسط‌ يك‌ زن‌ يعني‌ عايشه، عليه‌ عدالت‌ علوي، رهبري‌ شد و با تحريك‌ احساسات‌ و عواطف‌ مردم‌ و با سوءاستفاده‌ از زنانگي‌ و همسري‌ پيامبر(ص)، باعث‌ خونريزي‌ و جنگ‌ داخلي‌ ميان‌ مسلمانان‌ و تضعيف‌ حكومت‌ مشروع‌ امام(ع) شد. بزرگاني‌ معتقدند مراد امام(ع) از ذكر آن‌ عبارت، توجه‌ دادن‌ مردم‌ به‌ نقاط‌ ضعف‌ طبيعي‌ و اكتسابي‌ عايشه‌ و نقش‌ آن‌ نقائص‌ دراين‌ جنگ‌افروزي‌ و فتنه‌ بوده‌ است. كساني‌ نيز عقيده‌ دارند گرچه‌ اين‌ سخنان‌ در وضعيت‌ خاصي‌ صادر شده‌ اما منحصر به‌ آن‌ نيست‌ و به‌ واقعيتي‌ مهم‌ در تفاوتهائي‌ تكويني‌ اشاره‌ دارد كه‌ شامل‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ هريك‌ از زنان‌ و مردان‌ مي‌باشد. گروهي‌ نيز معتقدند كه‌ تعبير نقص‌ در مورد عقل‌ و ايمان‌ در اينجا يك‌ تعبير ارزشي‌ نيست‌ بدان‌ دليل‌ كه‌ به‌ نقص‌ سهم‌الارث‌ نيز اشاره‌ شده‌ كه‌ مطلقاً‌ نمي‌تواند دال‌ بر نقصان‌ شأن‌ زن‌ باشد بلكه‌ حكمي‌ است‌ كه‌ حاوي‌ نوعي‌ تقسيم‌ كار اجتماعي‌ ميان‌ زن‌ و مرد و حامل‌ منافع‌ زن‌ مي‌باشد بويژه‌ كه‌ زن‌ در فقه‌ اسلام، عليرغم‌ آنكه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ دارد، اما وظائف‌ تأمين‌ نفقة‌ او با پدر و سپس‌ همسر اوست‌ و وظائف‌ ديگري‌ غير از وظائف‌ اقتصادي‌ دارد. احتمالات‌ ديگري‌ نيز درخصوص‌ اين‌ عبارت‌ داده‌ شده‌ است. استاد جعفري، مسئله‌ را از مبنا، پي‌مي‌گيرد و حتي‌ با اين‌ فرض‌ كه‌ اين‌ جمله‌ بدرستي‌ از امام‌ و در جنگ‌ جمل، صادر شده‌ باشد، بدنبال‌ درك‌ استدلالي‌ آن‌ است. تقسيم‌ انسان‌ به‌ دو ماهيت‌ جداگانه‌ زن‌ و مرد، معماي‌ مستمر‌ تاريخي‌ در غرب‌ و شرق‌ بوده‌ است‌ و بايد بدرستي‌ بررسي‌ كرد كه‌ آيا اين‌ تقسيم‌ در ديدگاه‌ انسان‌شناسي‌ و فقاهتي‌ اسلام، جائي‌ دارد يا آنكه‌ اسلام، به‌ زن‌ و مرد، بعنوان‌ دو صنف‌ از يك‌ حقيقت، نظر كرده‌ و ماهيت‌ انساني‌ مشتركي‌ براي‌ هر دو قائل‌ است‌ و تفاوت‌ در چند حكم‌ و حق، مطلقاً‌ مبتني‌ بر قول‌ به‌ تفاوت‌ ماهوي‌ زن‌ و مرد نيست.